Monialayrittäjä & markkinointivalmentaja.

Olen Jasse Mertaranta, monialayrittäjä sekä Z-sukupolvelle suunnatun markkinoinnin ja mainonnan valmentaja.

Autan markkinointivalmennuksieni avulla kaupallisia toimijoita, poliittisia puolueita sekä julkisyhteisöjä tavoittamaan, puhuttelemaan sekä sitouttamaan nuoria.

Lisäksi toimin yrittäjänä omistamassani ulkomainontaa erikoistuneessa Mertsi-media yhtiössä.

Kuka minä olen?

Olen luova markkinoinnin ja mainonnan asiantuntija sekä monialayrittäjä.

Olen toiminut useissa eri tehtävissä mm. myynnin, markkinoinnin, mainonnan, tapahtumatuotannon sekä valmentamisen parissa.

Yli 1000 mainoskampanjaa sekä yli 300 mainonnan asiakkuutta useilta kymmeniltä eri toimialoilta ovat mahdollistaneet hyvin kattavan käsityksen luomisen useiden toimialojen markkinoinnista ja mainonnasta sekä näiden kehittämistarpeista.

Tämän lisäksi omaan vahvan käytännön osaamisen digitaalisista mainoskanavista, verkkoanalytiikan hyödyntämisestä sekä tietysti vahvan Z-sukupolven kohderyhmäymmärryksen.

''Onko teillä vaikeuksia tavoittaa, puhutella sekä sitouttaa nuoria markkinoinnin ja mainonnan avulla? Autan teitä näissä ongelmissa.''

Valmistautukaa, Z-sukupolvi tulee.

Hieman määrittelijästä riippuen Z-sukupolvella yleisesti tarkoitetaan vuosina 1995-2015 syntyneitä nuoria. Tämä on usein myös markkinoijalle haastavin kohderyhmä tavoittaa. Tutustutaan kuitenkin ensin mistä tässä sukupolvessa on kyse sekä miten eri muutokset vaikuttavat nuorille suunnatun markkinoinnin ja mainonnan suunnitteluun, toteutukseen sekä kehittämiseen.

Z-sukupolvi on seuraava sukupolvi, joka jo on tai on vähintäänkin kovaa vauhtia tulossa mukaan työelämään, kuluttamiseen sekä ylipäätään vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiskuntaan monin eri tavoin. Z-sukupolveen liittyy monia muutoksia aiempiin sukupolviin verrattuna.

Mitkä asiat tekevät Z-sukupolvesta niin erilaisen ja miten nämä asiat tulisi huomioida markkinoinnissa ja mainonnassa?

Z-sukupolven edustajat ovat syntyneet ja kasvaneet digitaalisessa ympäristössä, joka on tehnyt heistä yleisesti taitavia digitaalisten laitteiden, palveluiden sekä erilaisten somealustojen käyttäjiä. ”Diginatiivius” näkyy mm. nuorten tiedonhankinnassa sekä ostokäyttäytymisessä ja tämä tulisikin huomioida kaikissa markkinoinnin ja mainonnan toimenpiteissä.

Mitä tulee itse mainontaan on Z-sukupolvella myös aiempiin sukupolviin nähden erilainen suhtautuminen esim. perinteiseen mainontaan. Suhtautumisen muutos näkyy jo vaikuttajamarkkinoinnin vahvassa yleistymisessä. Myös nuorten mobiililaitteiden käytön yleisyys sekä nopeatempoinen tapa käyttää mobiliilaitteita, luovat markkinoijalle ison haasteen saada nuoret kiinnittämään ylipäätään huomiota sisältöön.

Nämä edellä mainitut muutokset sekä monet muut sukupolvea koskevat muutokset asettavat monia haasteita markkinoinnin ja mainonnan suunnittelulle, toteuttamiselle sekä kehittämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Haluatko lukea lisää Z-sukupolvesta? Lue lisää aiheesta alta.

Valmennukset:

Valmennukseni ovat jaettu neljään osa-alueeseen: kohderyhmäymmärrykseen, mediaratkaisuihin, vaikuttajamarkkinointiin sekä sisällöntuotantoon. Valmennuksien lisäksi toteutan yhdessä asiakkaan kanssa strategisen suunnittelun työpajaa, jossa tuotamme nuorten tavoittamiseen tähtäävän markkinoinnin strategian sekä suunnitelman. 

Valmennukset sekä työpaja soveltuu kaupallisille toimijoille, poliittisille puolueille sekä julkisyhteisöille. Jokaisen valmennuksen sekä työpajan sisältö räätälöidään aina asiakaskohtaiseen tarpeeseen sopivaksi.

Z-sukupolvi on aiempiin sukupolviin nähden monin tavoin erilainen. Tuntuuko sinusta, että ette tunne nuorten toiminnan keskeisimpiä mekanismeja? Hyvä kohderyhmäymmärrys on apuna nuorille suunnatun markkinoinnin ja mainonnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä kehittämisessä.

Valmennuksen avulla opit Z-sukupolven toiminnan keskeisimmät mekanismit, saat kattavasti tietoa mm. siitä miten tutkitusti eri yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet nuorten ajatteluun, suhtautumiseen sekä käyttäytymiseen ja miten nämä muutokset tulisi huomioida markkinoinnin ja mainonnan suunnittelussa sekä toteutuksessa. Valmennukseni avulla saat myös toimivia malleja kohderyhmäymmärryksen kehittämiseen jatkossa.

Lopullinen valmennussisältö räätälöidään asiakaskohtaisen erityistarpeen mukaan. Valmennuksen sisältö soveltuu myös nuorille suunnattujen palveluiden- ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuntuuko sinusta, että et tiedä missä nuoret tavoittaisi parhaiten? Tai miten nuoret ylipäätään suhtautuvat mainontaan? Vai haluatko tuntea paremmin nykyajan uudet mainonnan muodot?

Itsessäään markkinointi ja mainonta on kokenut valtavan muutoksen vuosien varrella pitkälti digitalisaation johdosta. Digitalisaatio on luonut valtavia mahdollisuuksia erityisesti mainonnan mitattavuuden näkökulmasta, mutta samaan aikaan digitaalisuuden synnyttämä kanavien monipuolisuus on luonut päänvaivaa oikeiden kanavien valinnalle. Haasteet korostuvat erityisesti nuorille suunnatussa mainonnassa. Mukaan on tullut perinteisen mainonnan lisäksi myös uudet mainonnan muodot.

Valmennuksen avulla opit ymmärtämään Z-sukupolven toiminnan keskeisimmät mekanismit, eri tilanteisiin sopivimmat mainoskanavat sekä opit tuntemaan uudet yleistyneet mainonnan muodot. Valmennukseni avulla opit myös ymmärrätämään eri kanavien ja mainonnan muotojen merkityksen osana nuorille suunnattua mainontaa. Valmennuksessa käymme myös läpi eri ajankohtaiset mainonnan trendit sekä miten näitä tulisi huomioida arjen mediaratkaisuissa.

Lopullinen valmennussisältö räätälöidään asiakaskohtaisen erityistarpeen mukaan. 

Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan muoto, jossa haluttu kohderyhmä tavoitetaan jonkin vaikuttajan avulla. Erilaisten vaikuttajien käyttö on yleistynyt viime vuosina merkittävästi erityisesti nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Syy tähän on selkeä: vaikuttajamarkkinointi toimii nuoriin.

Haluatko tavoittaa nuoret vaikuttajamarkkinoinnin avulla? Haluatko onnistua vaikuttajamarkkinoinnin toteutuksessa?

Valmennuksen avulla opit ymmärtämään onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin keskeisimmät mekanismit. Valmenuksessa käydään läpi mm. vaikuttajamarkkinointia yleisesti, miten valita sopiva vaikuttaja sekä millä tavoin kampanja vaikuttajan kanssa tulisi suunnitella, toteuttaa sekä tulokset mitata. Valmennus antaa myös perustiedot vaikuttajamarkkinointia koskevasta lainsäädännöstä.

Tuntuuko, että et saa nuoria kiinnostumaan ja sitoutumaan sisältöönne? Eri sisältöalustojen määrän sekä näillä alustoilla olevien sisältöjen määrän kasvu, ovat syitä, että hyväkään sisältö ei välttämättä saa ansaitsemaansa huomioarvoa. Tämä korostuu erityisesti nuorille suunnatussa sisällöntuotannossa.

Valmennuksen avulla opit ymmärtämään Z-sukupolven toiminnan keskeisimmät mekanismit, saat konkreettisia esimerkkejä toimivista sisällöistä, tavasta julkaista niitä sekä opit ymmärtämään eri sisältökanavien roolit osana sisällöntuotantoa. Valmenuksessa opit myös eri somealustojen toimintamekanismit sekä saat näkemyksiä siihen, kuinka nämä mekanismit tulisi huomioida sisällöntuotannossa.

Lopullinen valmennussisältö räätälöidään asiakaskohtaisen erityistarpeen mukaan.

Onko markkinointinne ydin kirkastamatta? Haluatko helpottaa nuorille suunnattun markkinoinnin ja mainonnan suunnittelua ja toteutusta sekä täten parantaa tuloksia?

Työpajassa autan asiakkaitani luomaan Z-sukupolvelle suunnatun kokonaisvaltaisen markkinoinnin strategian ja suunnitelman. Työpaja on kestoltaan 2-4 päivää, josta puolet koostuu strategia osuudesta ja toinen puolikas suunnitelma osuudesta. Strategiapäivässä kartoitetaan mm: markkinoinnin nykytila, markkinoinnin tavoitteet SMART-periaatteella ja tarkastellaan organisaation arvoja sekä lupauksia Z-sukupolven näkökulmasta.

Markkinoinnin strategian pohjalta luodaan konkreettinen markkinointisuunnitelma, joka pitää sisällään mm. kanavavalinnat, eri kanavien sisältökärjet, painotukset sekä tuloksien seuraamisen ja analysoimisen periaatteet.

Strategisen suunnittelun työpaja on mahdollista toteuttaa myös pelkkänä strategia kokonaisuutena tai markkinointisuunnitelma kokonaisuutena. Mikäli tarvitsette selkeän suunnitelman nuorten tavoittamiseen, ota yhteyttä minuun ja keskustellaan sopivasta toteutustavasta

Hinnat & tyytyväisyystakuu:

Kaikki valmennukset ovat asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja kestoltaan 1-2 päivää / per valmennus. Valmennuksien hinnat ovat alk. 1000€ + alv / per valmennus, mutta hinta tarkentuu lopullisen valmennussisällön suunnitteluvaiheessa. Strategisen suunnittelun työpajan hinta määräytyy myös kokonaisuuden perusteella.

Koska valmennuksieni tarkoituksena on tuottaa aitoa lisäarvoa asiakkaille, myönnän kaikille valmennuksilleni 100% tyytyväisyystakuun. Mikäli koet nuorten tavoittamisen, sitouttamisen sekä puhuttelemisen markkinoinnin ja mainonnan keinoin hankalana, ota minuun yhteyttä ja katsotaan juuri organisaationne tarpeisiin sopiva kokonaisuus.

Mertsi-media,
yrittäjä

Työskentelen tällä hetkellä myös omistamassani digitaaliseen ulkomainontaan erikoistuneessa Mertsi-media yhtiössä. Yhtiömme digitaalisista tienvarsitauluista koostuva mainosverkostomme kattaa jo 10 eri paikkakuntaa, joidenka avulla mainostajat saavuttavat jopa yli 1,2 miljoonaa bruttokontaktia viikossa.

Yhtiöön ja mainosverkostoomme pääset tutustumaan alla olevalla painikkeella.

Ota yhteyttä minuun.

  Ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta hyväksyt, että tallennamme ja käsittelemme tietojasi tietosuojalain 1050/2018 mukaisesti. Lue tästä tietosuojalauseke.

  Share on linkedin
  Seuraa minua

  jasse@mertsi.fi

  050 411 1228

  Tietosuojalauseke & evästeet | Copyright © 2021 Jasse Mertaranta | Kaikki oikeudet pidätetään.