Valmistautukaa, Z-sukupolvi tulee.

On selvää, että digitalisaatio ja sitä kautta muuttunut maailma on vaikuttanut Z-sukupolveen monin tavoin. Tässä muutamia havaintoja muutoksista Z-sukupolveen sekä asioista, joita tulisi ottaa huomioon kaikissa nuorille suunnatuissa markkinoinnin ja mainonnan toimenpiteissä.

1. Online-sukupolvi:

Tämä online-sukupolveksikin kutsuttu sukupolvi on elänyt maailmassa, jossa digitaaliset laitteet, palvelut sekä erilaiset sosiaalisen median alustat ja niiden käyttö ovat osa normaalia päivittäistä arkea. Vuonna 2018 tilastokeskuksen tutkimuksessa 16-24 vuotialta kysyttiin heidän netin käytöstä. 98% kyselyyn vastanneista totesi käyttävänsä internetiä useamman kerran päivässä. Voisikin todeta, että nuorten näkökulmasta se mitä ei ole netissä, ei ole olemassa.

Onkin helppo todeta, että nuoret tavoitetaan eri digitaalisista kanavista, sillä sukupolvi hakee ahkerasti tietoa hakukoneista, ovat tottuneet ostamaan sekä varaamaan verkon kautta ja tämän lisäksi viettävät merkittävän osan ajastaan mm. sosiaalista mediaa käyttäen.

Lähtökohtaisesti tämä kuulostaa markkinoijalle helpolta tapaukselta, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Syitä tähän on monia, mutta keskeisimpinä syinä voidaan pitää: eri somealustojen suurta määrää, sisältöjen massiivista lisääntymistä sekä nuorten muuttunutta tapaa suhtautua mainontaan. Lisäksi someajan nuoret ovat herkempiä vaihtamaan käyttämiään somekanaviaan toiseen, joka tarkoittaa markkinoijalle jatkuvaa tilanteen seuraamista ja mukautumista.

2. Brändiuskollisuus & vaikuttajat:

Nuorten suhtautuminen perinteiseen mainontaan on muuttunut. Perinteinen mainonta tehoaakin heikommin nuoriin, kuin aiempiin sukupolviin. Z-sukupolvi luottaa enemmän esim. brändivalinnoissaan omaan ystäväpiiriin sekä tunnettuihin vaikuttajiin, kuin perinteiseen mainontaan.

Suhtautumisen muutos perinteiseen mainontaan näkyy useissa tutkimuksissa ja tämän takia myös vaihtoehtoiset mainonnan muodot, kuten vaikuttajamarkkinointi ovat yleistyneet merkittävästi Suomessa. Vaikuttajien merkitys onkin suuri mm. nuorten brändivalinnoissa sekä jopa erilaisten arvo- ja yhteiskuntakäsityksen muodostumisessa. Vaikka nuorten tavoittaminen onkin monin tavoin hankalampaa on useammassa tutkimuksessa todettu Z-sukupolven olevan aiempia sukupolvia brändiuskollisempia.

Myöskin vaikuttajamarkkinointi on muuttunut. Yksi selkeä muutos on siinä, kuka voi toimia vaikuttajana nuorelle. Aiemmin oli totuttu, että vaikuttajana toimi esim. kuuluisa laulaja tai urheilija. Nykyisin kuitenkin tilanne on eri, joka aiheuttaa markkinoijalle haasteita mm. oikean vaikuttajan valinnassa.

Mielenkiintoista on myös huomata se, kuinka paljon enemmän nuoren mielipiteet vaikuttavat esim. koko perheen ostopäätöksiin.

3. Vuorovaikutuksen diversiteetti sekä nopeatempoisuus:

Jatkuva informaatiotulva yhdistettynä jatkuvasti mukana kulkevaan mobiililaitteeseen, ovat totuttaneet nuoret hyvin realiaikaiseen sekä nopeatempoiseen vuorovaikutukseen erilaisten viestintävälineiden avulla. 

Digitaalisuuden mukana tuomat nopeatempoiset viestipalvelimet sekä sosiaalisen median mukana tuoma uusi vuorovaikutuksen muoto ovat myös muokanneet Z-sukupolven tapaa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Vuorovaikutuksen monimuotoisuudesta esimerkkinä voidaan pitää: nuorten tapaa ilmaista tunteita hymiöiden avulla sekä somealustojen kautta syntynyttä ”tykkäyskulttuuria”.

Nämä ovat asioita, joita markkinoijan tulee myös huomioida omassa markkinoinnin toteutuksessa. Mikä on viestin ydin, millä tavoin se tuodaan esiin sekä millä tavoin sisällöllä luodaan vuorovaikutteisuutta nuoriin ”informaatiohälyn” keskellä.

4. Globaali toimintaympäristö osana muokkaamassa asenteita ja arvoja.

Nuoret ovat kasvaneet vahvasti digitaalisessa ympäristössä, joka pursuaa monenlaista sisältöä ja informaatiota sekä mahdollistaa lähes kenen tahansa saavan oman äänensä kuuluviin.

Onkin selvää, että tämä voi vaikuttaa nuorten arvojen sekä asenteiden muodostumiseen. Tämä muutos itseasiassa näkyy jo monessa arjen eri tilanteessa. Markkinoijalle onkin keskeistä ymmärtää uudet sekä erilaiset korostuneet arvot ja asenteet, sekä huomioida nämä asiat markkinoinnissa ja mainonnassa.

Ota yhteyttä minuun.

  Ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta hyväksyt, että tallennamme ja käsittelemme tietojasi tietosuojalain 1050/2018 mukaisesti. Lue tästä tietosuojalauseke.

  Share on linkedin
  Seuraa minua

  jasse@mertsi.fi

  050 411 1228

  Tietosuojalauseke & evästeet | Copyright © 2021 Jasse Mertaranta | Kaikki oikeudet pidätetään.